Zombie Buster

Zombie Buster

Zombie Buster

Zombie Buster

Screenshot 1
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 2
Screenshot 3
Screenshot 3

اطلاعات بازی

شرح بازی

Explode all the zombies by throwing bombs at them.

راهنمای بازی

Aim and throw the timed grenades at enemy zombies. The grenades must explode near zombies to kill them. Don't waste bombs as you have limited ammo.

خلاصه

هزینه: 1 اعتبار
Earn: 0 اعتبار
Highscore: بله
Purchases: خیر
کاربر
امتیاز

نظرات

فیلتر کردن نظریات
بالا جدیدترین
Izem
شهريور 30, 1399
***
Robredo
تير 15, 1399
*****
cj767676
تير 10, 1399
****o
f1nk1r
ارديبهشت 24, 1399
****
Dogu6755
فروردين 23, 1399
eh
skyler
فروردين 7, 1399
niceeee....