Zombie Buster

Zombie Buster

Zombie Buster

Zombie Buster

Ảnh chụp màn hình 1
Ảnh chụp màn hình 1
Ảnh chụp màn hình 2
Ảnh chụp màn hình 2
Ảnh chụp màn hình 3
Ảnh chụp màn hình 3

Thông tin trò chơi

Mô tả trò chơi

Explode all the zombies by throwing bombs at them.

Trợ giúp trò chơi

Aim and throw the timed grenades at enemy zombies. The grenades must explode near zombies to kill them. Don't waste bombs as you have limited ammo.

Tổng quát

Chi phí : 1 Tín dụng
Kiếm 0 Tín dụng
Điểm cao:
Mua hàng: không
người chơi
Điểm số

Bình luận

Filter comments
Top Newest
Izem
Sep 20, 2020
***
Robredo
Jul 5, 2020
*****
cj767676
Jun 30, 2020
****o
f1nk1r
May 13, 2020
****
Dogu6755
Apr 11, 2020
eh
skyler
Mar 26, 2020
niceeee....